10 năm vẫn chưa xong tái cơ cấu Công ty

Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và cho ý kiến về phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).

TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU VÀO QUÝ 2/2024

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết, trên cơ sở các giả định về thị trường, sử dụng 100% năng lực của DQS và các đề xuất xử lý tồn tại, vướng mắc hiện nay của DQS được chấp thuận, thực hiện, PVN dự kiến 2 kịch bản về kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2035 của DQS.

Kịch bản thứ nhất, tái cơ cấu và chỉ đầu tư thêm cầu tàu và các hạng mục phụ trợ, doanh thu bình quân giai đoạn 2023-2025 khoảng 1.313 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 64 tỷ đồng/năm. Kịch bản thứ hai, tái cơ cấu và đầu tư thêm cầu tàu và các hạng mục phụ trợ, hạng mục phá dỡ tàu biển, doanh thu bình quân khoảng 1.499 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 65 tỷ đồng/năm.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, Đề án tái cơ cấu DQS đã được đưa vào chương trình công tác năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình Bộ Chính trị vào quý 2/2024.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho rằng, phương án đề xuất của PVN là tái cơ cấu doanh nghiệp và để thực hiện được thì cần có cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, đến nay cả Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và PVN đều chưa nêu được cơ sở pháp lý rõ ràng, chưa xác định được thẩm quyền, cơ chế chính sách cần báo cáo đề xuất Thủ tướng, Phó Thủ tướng – Trưởng ban Chỉ đạo để tháo gỡ.

Do đó, bà Mai Thị Thu Vân nhấn mạnh Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và PVN cần chủ động, quyết liệt hơn, triển khai nghiêm túc, khẩn trương các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Việc xây dựng phương án tái cơ cấu DQS thuộc thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của PVN và có trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp – cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

MƠ HỒ VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU?

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan cho rằng đến nay các phương án đề xuất của PVN vẫn nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, chưa làm rõ được tính khả thi, tối ưu nhất, xử lý dứt điểm của phương án tiếp tục tái cơ cấu DQS. Chưa thống nhất được với các bên liên quan về phương án đề xuất, thời điểm chốt số liệu và các số liệu báo cáo, các cơ chế đặc thù, phương án xử lý các khoản nợ, đặc biệt là với các bên cho vay và các nhà thầu liên quan.

Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cho rằng hồ sơ của PVN chưa chốt được số liệu và làm rõ tính khả thi, tối ưu nhất của phương án được đề xuất. Đồng thời phải có sự so sánh với các phương án khác để làm rõ tính tối ưu, hiệu quả và khả thi nhất của phương án được lưa chọn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Do đó, đề nghị cần làm rõ tính khả thi, tối ưu của phương án, công khai minh bạch các thông tin, số liệu; phải có sự thống nhất của các chủ thể liên quan; đồng thời phải làm rõ cơ sở pháp lý của cơ chế đặc thù và hệ quả pháp lý nếu áp dụng cơ chế đặc thù.

Phó Thủ tướng Lê Minh khái chủ trì cuộc họp (Ảnh: VGP).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ, nhìn từ tầm quốc gia, DQS có vị thế rất tốt cho phát triển ngành tàu biển, cảng nước sâu. Thực tế cho thấy hướng phát triển DQS là có nên các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo đã đồng ý tái cơ cấu. Tuy nhiên, PVN cần đánh giá chi tiết, cụ thể hơn để xác định tiềm năng phát triển của DQS để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, đề nghị làm rõ hiện trạng tài chính của DQS và tính toán hiệu quả hoạt động của DQS sau khi tái cơ cấu.

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, cùng bày tỏ thống nhất cao cần có phương án cuối cùng để trình Bộ Chính trị, bởi càng kéo dài chi phí xử lý càng lớn. Trong đó, cần phân định, tách bạch rõ ràng giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp nhà nước tham gia xử lý doanh nghiệp yếu kém với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động theo cơ chế thị trường để đề xuất cơ chế đặc thù xử lý.

CHẬM NHẤT NGÀY 25/3 PHẢI TRÌNH ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU DỰ ÁN DQS

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ không hài lòng khi Ban Chỉ đạo đã có nhiều cuộc họp xử lý đối với dự án DQS, nhưng các phương án Ủy ban trình vẫn chưa cụ thể, hợp lý.

Phó Thủ tướng cho rằng đề xuất ý tưởng tái cơ cấu thì tốt, nhưng nội dung thuyết minh và các giải pháp kèm theo vẫn chưa khả thi, cụ thể, chặt chẽ, thuyết phục. bởi vậy, phải chọn giải pháp cuối cùng để xử lý dứt điểm, không thể kéo dài mãi, ảnh hưởng tới các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ ý kiến các đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3. Theo đó, đánh giá lại và đề xuất phương án tối ưu nhất. Phương án phải khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí, trình tự thủ tục phải rõ. Các đơn vị liên quan phải kiên trì, lắng nghe trên tinh thần cầu thị để xử lý vướng mắc tại dự án này. 

Nguồn tin VNEconomy