Lên phương án xử lý 40 dự án “treo” ở

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đã chủ trì rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, không triển khai.

Theo đó, qua kiểm tra, rà soát, có đến 40 dự án chậm tiến độ, dự án không thực hiện, với tổng số vốn đăng ký thực hiện gần 9.000 tỷ đồng cần phải đôn đốc và xử lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cho biết sẽ các dự án này thành 3 nhóm xử lý.

Nhóm đầu tiên gồm có 16 dự án đã được cấp phép đầu tư rất nhiều năm nhưng đến nay không thực hiện hoặc đã ngừng hoạt động. Trong đó có 5 dự án đã thông báo, quyết định chấm dứt hoạt động; 11 dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

Nhóm thứ hai gồm 19 dự án đã được cấp phép nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Trong đó, 3 dự án đã thông báo, quyết định chấm dứt hoạt động; 1 dự án đã thông báo ngừng hoạt động; 3 dự án đã được hoặc đang trình UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, 12 dự án đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý.

Nhóm thứ ba gồm 5 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ. Trong đó có 2 dự án đã đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần, 1 dự án đã thông báo chấm dứt hoạt động, 1 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, 1 dự án đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý. 

Đáng chú ý, nhiều dự án được cấp phép đầu tư và cho thuê đất sau rất nhiều năm nhưng đến nay vẫn không đầu tư xây dựng, cùng các dự án được đầu tư xây dựng nhưng chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi bỏ hoang, gây ra tình trạng lãng phí về đất đai rất lớn.

Đơn cử như nhà máy sản xuất rượu Xika (thuộc Công ty TNHH Sikar tại cụm công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải Lăng). Mặc dù được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động năm 2008 với quy mô lớn song chỉ sau thời gian ngắn, nhà máy này đã rơi vào cảnh “cửa đóng, then cài”, dừng hoạt động cho đến nay.

Tương tự, tại địa bàn thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, một khu vực đất lâm nghiệp rộng lớn được cấp cho Công ty cổ phần Minh Hưng để khai thác mỏ sét làm gạch, ngói nhưng qua nhiều năm đơn vị này vẫn không thực hiện, vừa để hoang hóa, vừa gây lãng phí đất đai, trong khi đó người dân địa phương rất cần đất để phát triển sản xuất.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, có hai nhóm nguyên chính dẫn đến các dự án bị chậm tiến độ.

Nhóm nguyên nhân thứ nhất được chỉ ra là do sau khi chấp thuận chủ trương dự án, chủ đầu tư phải thực hiện rất nhiều các thủ tục liên quan đến các điều kiện đảm bảo để thi công công trình. Nhưng, trong đó có các điều kiện còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách của các cơ quan chuyên ngành.

Nhóm nguyên nhân thứ hai đến từ chủ quan của nhà đầu tư. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhiều nhà đầu tư không huy động được năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật để tổ chức triển khai thực hiện dự án như cam kết. 

Việc nhận diện và phân loại các dự án sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị quyết liệt tiếp tục thực hiện trong năm 2024, nhằm xử lý triệt để các dự án chậm tiến độ, dự án treo một cách hợp tình hợp lý, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo tính nhân văn… để hỗ trợ các nhà đầu tư có dự án tại Quảng Trị một cách hiệu quả.

Nguồn tin VNEconomy