Nhiều “nghịch lý” cho thấy nền kinh tế khô hạn, doanh

Đánh giá bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam sau 3 năm trải qua đại dịch Covid-19, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trường Viện Kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế, ví von Việt Nam như “ngôi sao ngược gió”, giữ được mạch thông với nền kinh tế thế giới.  Vượt qua đại dịch Covid-19…

Read More